Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert.com - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.

Tusze w produkcji przemysłowej

Konina » Tusze w produkcji przemysłowej

W produkcji przemysłowej tusze, ćwierćtusze, części zasadnicze i głowy końskie poddaje się również wykrawaniu, w celu uzyskania mięsa drobnego bez kości, przeznaczonego na przetwory mięsne, tj. różnego rodzaju konserwy i wędliny. Proces wykrawania polega na oddzieleniu kości, skóry oraz tłuszczu zewnętrznego oraz rozdrobnieniu pozostałego mięsa na poszczególne mięśnie (wzdłuż błon mięsnych zewnętrznych). Równocześnie oddziela się fragmenty mięśniowe o zwiększonej zawartości elementów ścięgnistych i tłuszczowych. W ten sposób mięso drobne stanowi właściwie tkanka mięśniowa z tłuszczem śródtkankowym i przylegającą do niej tkanką łączną, a zależnie od klas - również z tłuszczem zewnętrznym i międzymięśniowym. Zależnie od stopnia otłuszczenia, zawartości tkanki łącznej i węzłów chłonnych, występowania wybroczyn krwawych i zabarwień, mięso drobne bez kości dzieli się na klasy jakościowe dla koniny przyjęto cztery klasy. Kryteria oceny podano w tabeli 6.