Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert.com - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.

Podroby

Konina » Podroby

Podrobami nazywane są jadalne narządy wewnętrzne oraz inne części ciała zwierząt rzeźnych, nie wchodzące w skład tuszy. Zalicza się je do grupy ubocznych jadalnych surowców rzeźnych. Podroby końskie - to wątroba, serce oraz język (ozór). Po zakończeniu procesu ubojowego tusze, półtusze i ćwierćtusze końskie poddaje się klasyfikacji jakościowej. Podstawowe warunki klasyfikacji - to:

- czystość powierzchni tuszy

- brak przekrwień powierzchniowych (ogólna powierzchnia przekrwień lub innych wad nie powinna przekraczać w całej powierzchni