Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert.com - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.

KONINA NA NASZYM STOLE

Konina » KONINA NA NASZYM STOLE

Przepisy, które zostały zaproponowane poniżej, oparte są o tradycje rodzimej kuchni polskiej, doświadczenia narodowych kuchni krajów, w których konina stanowi poważną pozycję w „surowcowym budżecie białka", a także o dokonania własne autorów. Ze względu na mono-graficzny charakter wydania, pominięto czynności znane na co dzień gospodyniom domowym. Gdyby je podawać szczegółowo, pozycja rozrosłaby się nadmiernie, czego starano się unikać.

Przepisy uszeregowano według sposobów przyrządzania mięsa. W notatkach poprzedzających przystawki, zupy oraz przepisy wędliniarskie zwrócono uwagę na sposób przygotowania surowców i po-szczególne czynności wykonywane przy obróbce termicznej oraz po-dano terminologię specjalistyczną. Wstępy stanowią zatem rodzaj „kulinarnego abc" osoby, będące mistrzami sztuki gastronomicznej mogą je przy korzystaniu z książki pominąć.