Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert.com - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.

Czym się różni tusza końska od wołowej?

Konina » Czym się różni tusza końska od wołowej?

Tusze zwierząt rzeźnych wykazują w zasadzie tak dalece typowe cechy związane z danym gatunkiem, że rozróżnianie ich nie nastręcza na ogół większych trudności. W pewnych przypadkach jednak oraz przy braku doświadczenia mogą zaistnieć wątpliwości co do odróżnienia tuszy konia od bydła. Widoczne gołym okiem różnice tuszy końskiej i wołowej są następujące:

- kształt tuszy: wyraźne wydłużenie tuszy konia z równoczesnym silnym rozwinięciem umięśnienia ćwiartki tylnej

- budowa klatki piersiowej: u konia wyraźnie dłuższa i rozszerzająca się stopniowo od przodu ku tyłowi, a u bydła - beczkowato szeroka na całej długości

- żebra: u koni 18, u bydła - 13 żebra konia bardziej wąskie i wygięte

- wyrostki kolczyste pierwszych sześciu kręgów piersiowych u konia silniej rozwinięte i wygięte ku tyłowi

- kość łokciowa konia sięga jedynie połowy długości kości promieniowej u bydła wydłużona i wchodzi w połączenie stawowe z nadgarstkiem

- kość strzałkowa u bydła ma postać tylko wyrostka kostnego, podczas gdy u konia występuje osobno i sięga 2/3 długości kości piszczelowej

- trzy ostatnie wyrostki poprzeczne kręgów lędźwiowych połączone u konia z powierzchniami stawowymi, a ostatni wyrostek w taki sam sposób z kością krzyżową, u bydła wyrostki poprzeczne nie kontaktują się ze sobą

- tusza konia wykazuje znaczne nagromadzenie żółtego tłuszczu pod otrzewną, szczególnie u klaczy i wałachów (u ogierów tłuszcz jaśniejszy) w tuszach bydła tłuszcz okołonerkowy o stałej konsystencji, biały oraz bardziej obfity.